Sale
  • Plus Sage Embroidered Kimono

Plus Sage Embroidered Kimono

Pretty Embroidered Kimono 

Back: 28"

Sides: 36"

70% Cotton, 30% Nylon 

  • $20.00